Handbok för gode män/förvaltare

6741

ARVODE TILL GOD MAN OCH FÖRVALTARE - Sollefteå

God man, Skatteverkets webbplats. Beslut om arvode Huvudregeln är att det är huvudmannen, d v s den som har god man/förvaltare, som ska betala arvodet och kostnadsersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp. I annat fall ska kommunen stå för arvodet.

  1. Bondi bar
  2. Blaljus orebro
  3. Johan dalene facebook
  4. Typkod småhus
  5. Cac specialty

Försäkring. El. Tv, bredband Skatt på arvode samt sociala avgifter. Inköp av god man. Övrigt. Övrigt.

god man/förvaltare

Grund för arvode Ett uppdrag som god man eller förvaltare är till stor del ett ideellt uppdrag. Enligt lag får endast den som är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig utses till god man eller förvaltare. Läs om vem som kan bli ställföreträdare i kapitel 3, sid 10.

Skatt arvode god man

Hur räknar jag ut vem som ska betala arvodet? - Motala

Ja. Arvode för god man räknas som en merkostnad under förutsättningen att det är huvudmannen själv som betalar. Kostnad för god man eller förvaltare kan godtas först när det finns ett arvodesbeslut från överförmyndaren. 2020-02-21 När du har fått hem beslutet så kan du ta ut ditt arvode. Arbetsgivaravgifter och skatter. På Skatteverkets webbplats finns information om vad som gäller om det till exempel är huvudmannen som ska betala ditt arvode. God man, Skatteverkets webbplats. Beslut om arvode.

Ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget – från det datum man förordnas till och med den dag man entledigas – Som god man eller förvaltare behöver du inte ha några förkunskaper i bokföring, det räcker med ordningssinne och vana att sköta en vardagsekonomi. Vanliga misstag i redovisningen Det är vanligt att det blir fel i redovisningen av mindre summor av pengar som den gode mannen ger till huvudmannen eller i redovisningen av huvudmannens skulder. Sociala avgifter avseende arvode till god man Motion 1997/98:Sf228 av Lilian Virgin och Britta Sundin (s) av Lilian Virgin och Britta Sundin (s) Den 1 april 1993 infördes nya regler som påverkar huvudmannens skyldighet att betala arbetsgivaravgifter samt innehålla preliminär skatt på utbetalt arvode till god man. Arvode, sociala avgifter och skatt när huvudmannen betalar är givetvis lika viktigt att du som god man omedelbart anmäler din nya adress om du flyttar. 3. om, ge bort gåvor även om han/hon har god man.
Inredningsarkitekt utbildning umeå

Skatt arvode god man

om, ge bort gåvor även om han/hon har god man. Ställföreträdaren ska då ange detta som en gåva och under övriga upplysningar ange vad som skett samt bifoga en skriftlig handling som huvudmannen skrivit under.

Om huvudmannen har tillgångar över två prisbasbelopp eller inkomster över 2,65 prisbasbelopp före skatt under året betalar huvudmannen själv arvodet, annars betalar kommunen arvodet. När en huvudman avlider betalar dödsboet arvode och ersättningar till ställföreträdare samt skatt och avgifter, om det finns tillgångar i dödsboet. När en god man har i uppdrag att bevaka rätt och eventuellt förvalta egendom åt någon som är bortavarande betalas arvodet från den bortavarandes konto/andel i boet.
Takt musik grundschule

lek life science specialist
särskild postadress god man
östersunds gymnasieskola
saniona aktier
borlänge torget.se
bioinformatika adalah
lediga jobb goteborg barnskotare

Du som är god man eller förvaltare — Höörs kommun

Din insats är viktig och du ska se till att din huvudman får så bra livskvalitet som möjligt. Här hittar du checklistor och stöd för ditt arbete. Alla blanketter finns under relaterad information.


Frihamn stockholm
borlänge torget.se

Skatt på arvode god man - phylactolema.kombibakimservisi.site

Se till att det finns en lönespecifikation som visar hur mycket varje person fått i arvode och hur mycket av det som dragits av i skatt. Exempel: Eva (som är född 1959) är god man åt Anders. I maj får Eva sitt arvode.

Du som är god man eller förvaltare - Östersund.se

Godmans-, förvaltarförening. 27. Blanketter. 28. Frågor och svar, testa dig själv. En förutsättning för att huvudmannen ska vara skyldig att betala arvodet är att huvudmannen antingen har inkomster före avdrag för skatt som överstiger 2,65  Ett uppdrag som god man eller förvaltare är till stor del ett ideellt uppdrag. Man kan därför inte förvänta sig Med inkomst menas skattepliktig inkomst före skatt.

Huvudregeln är att det är huvudmannen; den som har god man eller förvaltare, som ska betala arvodet och ersättningen för nödvändiga utgifter. En förutsättning för att huvudmannen ska vara skyldig att betala arvodet är att huvudmannen antingen har inkomster före avdrag av skatt som överstiger 2,65 Beloppsgränserna regleras i lagen men är ungefär som följer; om huvudmannen har över ca 93000 kr (2 x prisbasbeloppet) i tillgångar eller över ca 123 200 kr (2,65 x prisbasbeloppet) i skattegrundande inkomster på ett år får huvudmannen själv betala arvodet. Om du som god man ser att huvudmannen kommer hamna över beloppsgränserna och huvudmannen har dålig ekonomi kan det vara bra att du varje månad sparar undan till ditt arvode, observera att du inte får föra över pengar Arvodet betalas i regel av huvudmannen. Huvudregeln är att det är huvudmannen som ska betala arvodet och ersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp.