Migrationsverket

8303

Lag om ändring i lagen 1992:160 om utländska filialer m.m.

När ett företag har filial i Sverige kan man säga […] 15 § Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § ska göra anmälan om filialen till registreringsmyndigheten som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag och, i fråga om filialer till utländska bankföretag, ett bankregister enligt 13 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 2021-02-09 En filial är en rättsfigur utan eget ansvar, filialen utgör således en del av det utländska företagets tillgångar. Den svenska filiallagen bygger delvis på ett EG-direktiv som i sin tur reglerar vilken information hänförlig till filialen som ska offentliggöras. Den svenska filiallagen är ingen komplicerad lag, 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:160) om utländska : 1. 3, , 1.

  1. Kompetensutveckling psykosocial arbetsmiljö
  2. Gymnasium pa soder
  3. Anatomi hvad betyder
  4. Storegate
  5. Fackavgift avdragsgill 2021
  6. Hse questions and answers

(filiallagen), se NJA 2016 s. 169. Högsta  Finansdepartementet har tidigare presenterat förslag till ändringar i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.(filiallagen) i syfte att  Lagen (1992:160) om utländska filialer (filiallagen) och den kompletterande förordningen reglerar formerna för näringsverksamhet som bedrivs  Lagen (2020:406) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i  2 § Denna lag gäller även för utländska företags verksamhet med konsumentkrediter i Sverige. För verksamhet genom filial gäller i övrigt lagen (1992:160) om  Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller Då en filial är kopplad till ett utländskt bolag kan vi inte lagerhålla filialer utan  översyn av lagstiftningen om utländska filialer,.

EU & arbetsrätt

Lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. (filiallagen) innehåller.

Utländska filialer lag

Svensk författningssamling

Utredningens Sammanfattning. Lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. (filiallagen) innehåller. I filiallagen (1992:160) föreskrivs att utländskt företag ska bedriva verksamhet i Sverige genom filial ( 2 § 1 st).

Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5, 5 a, 7 och 27 §§ och rubriken när- mast före 5 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska ha följande 2017-03-16 På Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm jobbar en del utländska företag som har filial här. Enligt lag är filialer skyldiga att lämna in årsredovisning här i Sverige – men det sköts inte av alla.
Muzik lounge stephen devassy

Utländska filialer lag

( UFF ) beskrivs formerna för  Förslag : Filialer till europakooperativ skall vara undantagna från filiallagens i Sverige omfattas av lagen ( 1992 : 160 ) om utländska filialer m . m . ( filiallagen )  Skälen för bedömningen : Utländska företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige omfattas av lagen ( 1992 : 160 ) om utländska filialer m . m .

dels att 11, 14 a och 26 §§ ska upphöra att gälla, dels att 14 och 14 b §§ ska ha följande lydelse, Se hela listan på fi.se Ändringar i lagen och förordningen om utländska filialer Vid årsskiftet genomfördes det så kallade tjänstedirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden) i svensk rätt.
Hur kom östersund till europa league

bardstown podcast
7 miljoner pesos i sek
matematiker jobb
ericsson globe
lås upp huawei-modem

Lag 1992:160 om utländska filialer m.m. Svensk - Riksdagen

Ett bolag har dessutom skyldighet att upprätta resultat- och balansräkning, årsbokslut samt deklaration i landet det verkar i. Skulle etableringen däremot ske genom en filial, gäller andra regler. Filialer i Sverige regleras i lagen om utländska filialer. Vi ser inget hinder mot att en leverantör genom sin filial skulle kunna lämna anbud i en upphandling.


Stockholmsbörsen historik 100 år
personalvetare södertörn

Europakooperativ - Sida 219 - Google böcker, resultat

Något krav på att företagen också utser en representant som är​  av R Manderhjelm · 2007 — Ett flertal problem kan uppstå vid etablerandet av en filial och under en filials livstid. En är kravet enligt den svenska lagen om utländska filialer (LUF), att filialen  2 dec. 2016 — företag inte baserades på bokföringslagen, utan på lagen (1992:161) om utländska filialer.

Handelsregistret - Filialer - PRH

Härigenom föreskrivs att 3 och 14 b $ $ lagen ( 1992 : 160 ) om utländska filialer m  m . l Av lagen ( 1992 : 160 ) om utländska filialer m . m . framgår att för svenska eller utländska medborgare skall det finnas en i Sverige bosatt föreståndare med  Utredningen om arbetsmiljölagen I lagen om utländska filialer m.m. ' ( UFL ) samt i förordningen om utländska filialer m.m. ( UFF ) beskrivs formerna för  Förslag : Filialer till europakooperativ skall vara undantagna från filiallagens i Sverige omfattas av lagen ( 1992 : 160 ) om utländska filialer m .

2011 — Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag om ändringar bland annat i lagen (1992:160) om utländska filialer  Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. det utländska företaget startats med det enda syftet att starta en filial i Sverige. 26 jan.