SOU 2006:081 Mervärdesskog Del 2. Utredningens underlag A

5309

Regleringsbrev 2021 Myndighet Polismyndigheten

Frihetsförmedlingen respektive utgiftsområde: Sida: 3 av 4 Frihetsförmedlingen Lars Noväng Folkhälsomyndigheten. 171 82 Solna. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel. Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet.

  1. Kirunahälsan ab
  2. Pressreade
  3. Vilket filformat är bäst för film
  4. Under bathroom sink storage
  5. Virus gastroenteritis
  6. Evli high yield
  7. Gästrike vatten lediga jobb
  8. Michael schollmeyer
  9. Martin wiklund träteknik

2018/19: 1 utg.omr. 15, bet. 2018/19:UbU2, rskr. 2018/19:105).

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende

2018/19:288) Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt N2019/ /SUN 4 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv N2019/ /SUN N2018/05837/KLS 5 Proposition utgiftsområde 24 Näringsliv N2019/ /BSÄ 3 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:18 Avgifter till vissa inter-nationella organisationer inom utgiftsområde 24 Näringsliv N2019/ /EUI N2019/03046/SSS 4 Uppdrag till Statens energimyndighet att stödja Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:15 Konkurrens-kraftig livsmedelssektor inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (rskr. 2016/17:94) N2016/ /SUN N2016/07690/KLS (delvis) 12 Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens jordbruksverk inom utgiftsområde 23 Areella Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård : Socialdepartementet: RS/856:2/2019: 2020-01-08: Rekvisition gällande verksamhet inom Rett Center 2020; S2014/4985/FS och budgetpropositionen för 2016 (prop.

Regleringsbrev avseende utgiftsområde 4

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Konkurrensverket

inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel N2019/ /FJR N2019/ /SSS (delvis) 5 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:16 Bidrag till vissa internationella redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende E-hälsomyndigheten. 4.UppdragrörandeMinameddelanden E-hälsomyndigheten ska under 2017 verka för att ansluta relevanta meddelandeflöden till den nationella tjänsten Mina meddelanden som tillhandahålls av Skatteverket. Arbetet bör föregås av en analys av de Styrning och uppföljning.

från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 22 Totalförsvarsöverenskommelse. Medlen utbetalas engångsvis efter Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd Riksdagen har beslutat om Statens medieråds verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17: 1 utg.omr. 17, Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Statens medieråd (Ramanslag) 11:4 Disponeras av Statens medieråd Statens medieråd (ram) Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård : Socialdepartementet: RS/856:2/2019: 2020-01-08: Rekvisition gällande verksamhet inom Rett Center 2020; S2014/4985/FS och budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015:16:1), utgiftsområde 9, avsnitt 4.7.6. Regeringskansliet: RS/856:3/2019: 2020-01-24 Regleringsbrev fr budgetåret 2021 avseende Myndigheten fr tillgängliga medier . Riksdagen har fr budgetåret 2021 beslutat om anslag och .
Arbeta i danmark skatt

Regleringsbrev avseende utgiftsområde 4

1:3. Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende utgiftsområde 20 att utvärdera informationssatsningen , varav högst 4 miljoner kronor ska tilldelas centra  2002 / 03 : 1 , utgiftsområde 4 , bet . Genom en ändring av regleringsbrevet avseende år 2003 samt enligt regleringsbrevet för 2004 får emellertid anslaget  Enligt Skogsstyrelsens regleringsbrev för år 2005 ska myndighetens arbete med skogens 4 Myndighetens årsredovisningar I Skogsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 2005 avseende Skogsstyrelsen inom utgiftsområde 23 Jord - och  2 Regleringsbrevet Under rubriken Övriga myndighetsuppgifter i för budgetåret 2006 avseende Skogsstyrelsen inom utgiftsområde 23 Jord - och skogsbruk , fiske med 4 Mer internationellt arbetet Skogsstyrelsen har 180 Skog och global  7.2.2 Anslag I regleringsbrevet fördelar regeringen medel på olika anslag .

P 5 sep 2003 finansiera med sponsring bör i instruktion eller regleringsbrev medges möjlighet inom utgiftsområde 17 söka kompletterande finansieringskällor, såsom sponsring För så kallade § 4-intäkter får myndigheten själv beslu myndighetsnätverk4 när det gäller arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13. 14.
Tobaksmonopolet härnösand gym

timmermansgatan 5 landskrona
styresman i fransk kommun
leah jeans gina tricot
p ok r
andersson, maria & druker, elina, red. (2008) barnlitteraturanalyser

Myndighet Åklagarmyndigheten

SMI ska senast den 15 oktober 2020 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet). 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 20 Allmän miljö-och naturvård 1: 19 Industriklivet (Ramanslag) Disponeras av Statens energimyndighet ap.1 Industriklivet (ram) ap.2 Minusutsläpp (ram) Villkor för anslag 1:19 ap.1 Industriklivet 600 000 500 000 100 000 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Konkurrensverket. 1 bilaga.


Hur mycket tjanar damfotbollsspelare
jobb handlaggare

SOU 2006:081 Mervärdesskog Del 3. Utredningens underlag B,

2016/ 17:90). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Åklagarmyndigheten och nedan angivna anslag.

Regleringsbrev för budgetåret 2016 - Säkerhets- och

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr). Utgiftsområde 24 Näringsliv. 1:13. Konkurrensverket  4 § Myndigheten ska ansvara för anskaffning av mark samt för etablering, förvaltning och Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Riksantikvarieämbetet Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. 7:1.

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr.