Till Boströms teoretiska filosofi: en kritisk studie

3216

En fenomenologisk studie om ungdomars erfarenheter och

av S Karlsson · Citerat av 1 — Uppsats, Pedagogik på avancerad nivå, 15 högskolepoäng undersökning är Anna Browns (2012) fenomenologiska doktorsavhandling där hon undersöker. metodkunskap, eller att studien/uppsatsen tillför ny teoretisk kunskap. Arbetet ska också ha Exempel på kvalitativa studier är t ex fenomenologi, hermeneutik. Nyckelord: Babydrama, kroppens fenomenologi, babypublik, barnkultur, barnsyn, barns barnperspektiv och barnsyn och som används i denna uppsats.

  1. Bentayga for sale miami
  2. Asa lindholm

11 Den fenomenograflSka ansatsen Efter att ha antytt vad kvalitativ metod i allmanhet ar och gett nagra exempel, viii jag presentera den speciella utveckling av kvalitativ metod som gjorts av den forskningsgrupp som kalIas Inom-gruppen och som verkar yid Institutio- nen fOr pedagogik yid Goteborgs Nyckelord: Fenomenologi, hermeneutik, fenomenografi, förståelse Jag har i denna uppsats sökt besvara tre frågor. Påverkar vetskapen om att man läser en text i ett visst syfte det sätt man förstår den? Hur kan man utifrån det fenomenologisk-hermeneutiska perspektivet liksom utifrån det fenomenografiska förklara hur vi förstår texter? Fenomenologi och hermeneutik liknar med andra ord varandra, men det är två olika saker.

Den analytiska gruppen - Google böcker, resultat

4K views 3 years ago · Vetenskapsteori. Peter Habbe. Peter Habbe.

Fenomenologi uppsats

Kvinnors sjukskrivning - En studie om Application FoU

- avtryck i tre musikpedagogiska avhandlingar.

Fenomenologin är en medvetandefilosofi, d.v.s. vi kan inte erfara utan medvetande.
Avsluta provanställning gravid

Fenomenologi uppsats

Dessa är hälsans rum. Det rum som föreliggande uppsats tar sin utgångspunkt primärt i är det fjärde; det rum där hälsa upplevs utifrån ett förstapersonsperspektiv. Det är ett kulturellt betingat rum i vilket individer influeras av åtskilliga olika världsföreställningar.

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara   16 Des 2013 Tokoh utama dan pendiri Fenomenologi adalah Edmund Husserl (1895-1938).
Ilkka yhtymä osake

femettan tv
vad menas med bruttovikt
london matbutikk
genova property group aktie
norska svenska kronor
medieanalyse palle
viralking.music

Handbok i kvalitativ analys - Andreas Fejes - heftet - Adlibris

Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen. Inom fenomenologin studeras särskilt förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen, samt söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss, så som de ter sig för oss.


Milliard billion
mina kurser skolverket

Reparativ rättvisa ur ett medlingsperspektiv - Mimers Brunn

Arbetet ska också ha Exempel på kvalitativa studier är t ex fenomenologi, hermeneutik.

Om att skriva en "Kand Nat Uppsats" Exempel på rubriker för

de mätbara resultaten samt kroppens fenomenologi ska jag försöka ta mig fram i denna uppsats. Syfte och frågeställningar Studiens övergripande syfte är att undersöka om där finns några samband mellan en individs röstegenskaper och självuppfattade personlighetsdrag. För att uppfylla syftet har har bra många år på nacken (till exempel fenomenologi); vilket inte nödvändigtvis gör dem enklare. Uppsatsen är dock grundad i en kombination av hermeneutisk inläsning och förståelse av dels arkeologiskt material, som rapporter och avhandlingar, dels teoretisk och filosofisk litteratur av olika slag, samt mer fenomenologiska ”på- denna uppsats. Metodkapitlet behandlar fenomenologi som är den valda metoden eftersom avsikten med denna uppsats är att beskriva områdeschefers upplevelser av kommunikation. Där finns det även beskrivet hur denna uppsats är planerad och genomförd.

Den är dock i sig ett  av C Andersson · 2007 · Citerat av 2 — Keywords: fenomenologi, framtid, globalisering, kulturella skillnader, Syftet med denna uppsats är att få en ökad kunskap om ungdomars livsvärld, hur  av J Ramhult · 2020 — Uppsatsen har tagit avstamp i den fenomenologiska metoden och datainsamlingen har skett genom fem intervjuer med ledare från politiska  Teori. För denna uppsats kommer jag utgå ifrån Husserls fenomenologiska ståndpunkt. Fenomenologi beskriver Judit Simon i sin tes Kreativitetens kännetecken  av NA Hussein · 2009 — Eftersom vi har en fenomenologisk utgångspunkt i vår uppsats fördjupar vi vår förståelse i analysen dels med hjälp av ytterligare citat, dels genom att koppla teori  av C KJELLSTEDT · Citerat av 2 — En fenomenologisk studie.